تصویری از بازیکن پرسپولیس پس از عمل جراحی

تصویری از بازیکن پرسپولیس پس از عمل جراحی

سیامک نعمتی که در آخرین لحظه از تمرین پایانی پرسپولیس در اردوی کارتپه ترکیه در پی یک برخورد در بازی، از ناحیه بینی دچار شکستگی شده بود، امروز پنجشنبه زیر تیغ جراحی رفت

. تصویر او پس از عمل جرای بینی را مشاهده می کنید.