قانون ۹۰ به ۱۰ فوتبالی چیست؟

قانون ۹۰ به ۱۰ فوتبالی چیست؟

مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال در نظر دارند قانون ۹۰ به ۱۰ را نودمین شهرآورد پایتخت اعمال کنند. پیش از این و در ۸۹ شهرآورد گذشته، همواره ظرفیت ورزشگاه به صورت ۵۰-۵۰ بین هواداران ۲ تیم تقسیم می‌شد.

قانون ۹۰ به ۱۰ در مسابقات لیگ‌های معتبر اروپایی هم رعایت می‌شود و همواره هواداران تیم میزبان سهم بیشتری از ورزشگاه خانگی خود را دارند و باید گفت چیزی به عنوان تقسیم ۵۰-۵۰ وجود ندارد.

طبق این قانون سهم هواداران تیم میزبان از ورزشگاه ۹۰  و برای هواداران تیم مهمان ۱۰ درصد خواهد بود.

اکنون چند سالی می‌شود که لیگ برتر فوتبال ایران عنوان حرفه‌ای را یدک می‌کشد و به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا با پیروی از قانون‌های صریح فیفا فوتبال کشورمان را به استاندارد‌های مدنظر فیفا برسانیم.
حال باید دید مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال می‌توانند این قانون را اعمال کنند یا باز هم قانون ۹۰ به ۱۰ اعمال نخواهد شد.