سپاهان

کومان: سریال چرنوبیل واقعیت نیست

کومان: سریال چرنوبیل واقعیت نیست

ولادیمیر کومان بازیکن اوکراینی مجارستانی تیم فوتبال سپاهان، دیدگاه متفاوتی نسبت...