ماشین‌سازی تبریز

کاکاشویلی به گرجستان دیپورت شد!

کاکاشویلی به گرجستان دیپورت شد!

رسول خطیبی دومین خارجی تیم خود را با اعلام عدم نیاز به گرجستان دیپورت کرد.