برچسب: محمدرضا کرد

تیم های فوتسال ایران
معرفی چهارمین لژیونر فوتسال ایران در روسیه

معرفی چهارمین لژیونر فوتسال ایران در روسیه

محمدرضا کرد با پیوستن به تیم گازپروم، چهارمین لژیونر ایرانی لیگ فوتسال روسیه لقب...